• Eindredactie jubileumboek VastinVorm + schrijven pagina 38, juni 2017
  • Ondersteuning bij ontwikkeling communicatiemiddelen expositie Scènes op doek, maart 2016
  • Begeleiden studenten journalistiek bij afstuderen, 2015