Gemeentelijke communicatie

Begrijpelijk schrijven
Mooi nieuws! Mensen met een uitkering hebben recht op kwijtschelding van verschillende regionale belastingen en kunnen hiervoor een aanvraag doen. Maar hoe vertel je dat? Samen met de afdeling communicatie van de gemeente Delft werken wij daaraan. Uit de regeling blijkt dat niet iedereen alle belasting terugkrijgt. Ook is ‘kwijtschelding’ een te moeilijk woord voor het B1-taalniveau voor een deel van de doelgroep. ‘Minder belasting betalen,’ maken wij ervan, en samen met de verdere uitleg in het stuk wordt dit door de lezers begrepen. Sinds gemeenten nieuwe taken kregen vanuit de Rijksoverheid op het vlak van zorg, werk en jeugd is de hoeveelheid communicatie toegenomen.

Inwoners helder informeren
Het helder en logisch communiceren over het aanvragen van een uitkering, zoeken van werk of opleiding is nu ook een gemeentelijke taak. De hoeveelheid communicatie met inwoners neemt nog meer toe door de inzet op participatiebeleid, het laten meedenken en mee uitvoeren van inwoners bij het gemeentelijk beleid. Wij vinden het helder brengen van informatie richting inwoners een mooie uitdaging en doen dat voor diverse gemeenten. Zo maakten we webteksten, de maatschappelijk ruimtelijke structuurvisie en burgerjaarverslagen voor de gemeente Kaag en Braassem. Schreven we webteksten en folders voor PIT010, de uitvoerder van welzijnswerk in de gemeente Rotterdam. En maakten we compacte tekstjes over dienstverlening voor inwoners voor de digitale sociale kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Beleidstaal omzetten
Het is altijd een mooie puzzel om beleidstaal om te zetten in aansprekende tekst voor de doelgroep! Dat doen we ook voor de gemeente Uithoorn met de Koerskrant Sociaal Domein en bij het schrijven van diverse teksten voor Jongerenpunt070 van de gemeente Den Haag. Voor Delft Actief, de krant voor mensen met een uitkering van de gemeente Delft, schrijven we alle teksten op B1 taalniveau. Elk kwartaal interviewen we iemand die in een uitkeringssituatie zit, dat zijn mooie gesprekken over het zoeken naar en vinden van werk.

Meedenken en meeschrijven over de visie
Regelmatig stappen we ook binnen bij verschillende gemeentehuizen, bijvoorbeeld als we (schrijf)ondersteuning verlenen bij trajecten van het bureau Publiec. Zoals bij de gemeente Noordwijkerhout waar we na een participatietraject met interne en externe doelgroepen de tekst van het communicatiebeleidsplan 2015-2018 schreven. In een kleinere setting werkten we in het team van Publiec aan het communicatiebeleidsplan van de SED-organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en de communicatievisie voor de gemeente Beverwijk (2019). Ook ondersteunden we bij een participatievisie voor een nieuwe fusiegemeente. Zo zien we dat gemeenten hard werken aan het centraal stellen van de opgaven en de omgeving. Als we daar al schrijvend een bijdrage aan kunnen doen maakt dat onze dag goed!