Communicatie MVO Westland naar ondernemers

‘Ondernemen met je hart!’ De pay off van MVO Westland vat prima samen wat deze publiekprivate samenwerking doet. In Westland zet deze organisatie, waar wij in 2016 een half jaar op detacheringsbasis werkten, zich in om mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan naar werk te begeleiden. In 2016 kwamen er in een jaar 290 mensen uit de uitkeringssituatie. Ook hielp de organisatie 87 statushouders om via werk te integreren in de samenleving. Dit gebeurde allemaal in nauwe samenwerking met ruim honderd ondernemers uit de regio. Vanaf het Werkplein in Naaldwijk brachten wij de werkgeversdienstverlening onder de aandacht. In samenwerking met het team van accountmanagers en consulenten waren wij de spin in het web van alle communicatieactiviteiten.

Website, social media, persberichten en boek
Ruim een half jaar lang hielden wij de website en social media bij en zetten we ons in om ook buiten de regio in het nieuws te komen. Wij schreven en ontwikkelden alle communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld  voor de Westlandse Week van het Werk, een bruisende week, eind september waar iedereen via de regionale media van op de hoogte werd gehouden. Ook schreven we het boekje ‘Integreren via werk WERKT!’, over de Westlandse doe-aanpak om statushouders te ondersteunen. Bij de MVO Westlandconferentie over dit onderwerp werd het boekje aan de toenmalige minister Asscher (SZW) uitgereikt. Heel fijn om via communicatie bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap!

•    www.mvowestland.nl
•    Boekje ‘Integreren via werk WERKT‘, over Westlandse doe-aanpak gericht op statushouders (pdf)