Sportief schrijven voor de Gelderse Sport Federatie

Wie in Gelderland woont en gezond wil leven en bewegen kan daar goede ondersteuning bij krijgen. De Gelderse Sport Federatie (GSF) zet zich samen met partners in voor een uitdagend sport- en beweegklimaat. Daarbij verbindt, adviseert en coacht de GSF bedrijven, scholen, kinderopvang, sportorganisaties en overheden van start tot finish. In 2017 hielpen wij de GSF een jaar lang met alle geschreven communicatie, zoals teksten voor website en social media, brochures en media-uitingen. Tot op de dag van vandaag doen werken we nog aan diverse projecten voor gezond sporten en bewegen. De interviews met sporters, sportclubs en wethouders inspireren ons om vaker de trap te nemen en 10.000 stappen per dag te halen. 🙂

Sportakkoord, Stimuleringsprijs en Buitenkansen
In opdracht van de GSF werken we in 2022 aan de vernieuwing van het Gelders Sportakkoord, verslaglegging van diverse bijeenkomsten, interviews met winnaars van de Stimuleringsprijs en aan de voorbereiding van een campagne over buitenkansen. Mensen motiveren en inspireren om te sporten en bewegen maakt ons in ieder geval blij. Gaan we nu een blokje om!