Ondersteunen arbeidsmarktinitiatief

Hoe zorg je voor goede matches op de arbeidsmarkt, waarbij werkgevers en werkzoekenden zich echt geholpen voelen? In het initiatief Perspectief op Werk (2019-2022) werkten publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren van matching. Want in veel sectoren is de vraag naar personeel groot, terwijl tegelijkertijd een grote groep mensen niet zelfstandig de weg naar werk weet te vinden. Perspectief op Werk daagde iedereen uit om nu eens écht andere werkwijzen te ontwikkelen. Namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verzorgden we de communicatie, en ook op dat vlak mocht het vaak net even anders dan anders zijn.

Beweging op gang brengen
Kernwoord voor Perspectief op Werk was samenwerking. Want allerlei mensen die normaal alleen in hun eigen organisatie werkten (naast de werkgeversorganisaties onder andere gemeenten, ministeries, UWV en onderwijs), zochten elkaar op om pilots en bijzondere activiteiten te ontwikkelen. En bekend maakt bemind, want alleen al het feit dat ze elkaar leerden kennen en van elkaar wisten wat ze deden, zorgde voor meer begrip, vertrouwen en mogelijkheden. In de communicatie probeerden we dat gevoel van samenwerking te versterken. Een beweging op gang te brengen, waar mensen nog lang na de afsluiting van het project van profiteren. Daarvoor ontwikkelden we Blauwdrukken, waarin we de werkwijze en leerpunten van succesvolle initiatieven vastlegden voor toekomstig gebruik. En we vroegen tientallen deelnemers naar hun mening over Perspectief op Werk.

NLWerktDoor
De samenwerking tussen alle partijen was ook goed zichtbaar bij het begin van de coronacrisis. In maart 2020 hadden werkgevers ineens iets anders aan hun hoofd. Want op dat moment moesten hele sectoren personeel laten gaan, terwijl in andere sectoren, zoals de zorg en logistiek, een groot tekort aan mensen ontstond. Om vraag en aanbod te verbinden ontstond vanuit Perspectief op Werk het platform NLWerktDoor. In recordtijd zetten we de structuur van de website op en schreven we teksten om te zorgen dat het werk in sectoren die mensen zoeken door kon gaan. Met concreet resultaat!

Slotbijeenkomst
‘Het was net het Eurovisie Songfestival, maar dan serieus… we schakelen nu live door naar Den Haag!’ Dat zei een van de deelnemers aan de slotbijeenkomst Perspectief op Werk. In plaats van alle deelnemers naar één locatie te laten komen, hielden we drie regionale bijeenkomsten. Maar die moesten natuurlijk wél met elkaar in verbinding staan, want Perspectief op Werk draaide om samenwerken, verbinden en netwerken. Via een technisch huzarenstukje (waarbij de ervaring met digitale overleggen uit de coronatijd handig van pas kwam) was er een centrale opening, drie stevige inhoudelijke regionale sessies en een gezamenlijke afsluiting. Een klus waarvoor de lijstjes van Mirjam weer handig van pas kwamen!

Blauwdrukboek Perspectief op Werk, november 2021