Jaarverslagen BE-Basic TU Delft

“Graag in het interview ook aandacht voor etherlipiden-engineering in bacteriën,” staat er in een bijzin van onze briefing. Misschien zegt het jou wel iets, maar voor ons betekende het flink inlezen op de uiteenlopende onderzoeksonderwerpen van de BE-Basic Foundation. Voor deze onderzoeksgroep van de TU Delft maakten wij de publieksjaarverslagen over 2013, 2014 en 2015. We interviewden hoogleraren en promovendi uit binnen- en buitenland en schreven over de voortgang in het veld. Mooi om te doen omdat deze fundamentele onderzoeken bijdragen aan het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van duurzame alternatieven.

Jubileumverslag in magazinevorm
De BE-Basic Foundation is de spil in het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de biobased economie en onderdeel van het Nederlandse topsectorenbeleid. In de jaarverslagen wil de organisatie vakgenoten, relaties, mensen uit het veld en een breed geïnteresseerd publiek informeren over de voortgang. Aan ons dus de taak om de genuanceerde wetenschappelijke informatie kort en toegankelijk te presenteren. De jaarverslagen verschijnen in het Engels, waarvoor wij samenwerkten met vertaalster Robin Pascoe. De jubileumeditie van 2015 kreeg een magazinevorm en blikt terug op tien jaar onderzoek. Voor ons leuk om diverse rubrieken te bedenken waarin we ook de mens achter het onderzoek konden presenteren.

• Lees het jaarverslag 2015 van de BE-Basic Foundation (pdf)
• Bekijk het jubileumjaarverslag BE-Basic (pdf)
• Ook het jaarverslag 2013 is terug te lezen (pdf)